ඇපල් ගස් melba

ඇපල් ගස් "මෙල්බා" රෝපණය කිරීම: විවිධත්වයෙහි ගති ලක්ෂණ සහ පැල සිටුවීම සහ රැකවරණය සඳහා අවශ්යතා

"මෙල්බා" (හෝ "මෙල්බා") වැනි අපූරු විවිධාකාර ගිම්හාන ඇපල් වල සියලුම අංග මෙම ලිපියෙන් හෙළි වේ. ගෙවතු හිමියන්ගේ සියලු අත්දැකීම්, විශේෂයෙන් මෙහි එකතු කර ඇත්තේ ඒ පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි හා ප්‍රායෝගික තොරතුරු ඔබට ලබා දීම සඳහා ය. මෙම ප්‍රභේදයේ ඇති සියලුම වාසි සහ අවාසි පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනු ඇති අතර, වසරේ සෑම කාල පරිච්ඡේදයකම ගස් සිටුවීමේ හා ගස් රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න