තන්බර්ජියා

වඩාත් සුලභ ටන්බර්ජියා වර්ග

ටන්බර්ජියා අයත් වන්නේ ඇකාන්ටා පවුලටයි. එය සෑහෙන ගණනක් වන අතර, එහි පඳුරු සහ ලියානා ආකාර දෙකම සොයාගත හැකිය. සමස්තයක් වශයෙන්, විශේෂ දෙසීයක් පමණ ඇත, ටන්බර්ජියාගේ උපන් ස්ථානය අප්‍රිකාව, මැඩගස්කරය සහ දකුණු ආසියාවේ නිවර්තන කලාප වේ. ඔබ දන්නවාද? සුප්‍රසිද්ධ ස්වීඩන් ස්වභාව විද්‍යා ist යෙකු හා ජපානයේ සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ ගවේෂක කාල් පීටර් තුන්බර්ග්ගේ ගෞරවය පිණිස මෙම මල් හට නම ලැබුණි.
තව දුරටත් කියවන්න