ප්රවර්ගය රූටා

රූ වගාව: උයනේ සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම
රූටා

රූ වගාව: උයනේ සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම

එවැනි ශාකයක් මූල ලෙස යමෙකු නොදන්නා බව සිතීම දුෂ්කර ය. එහි ඉතිහාසය වසර දහස් ගණනක් back තට දිවෙන අතර මේ කාලය පුරාම එය සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සහ එදිනෙදා ජීවිතයේ බහුලව භාවිතා වේ. දැන් මෙම මල පිසීමේදී, ce ෂධවල සක්‍රීයව භාවිතා වන අතර සමහර ප්‍රතිදේහ වර්ගද එයින් පිළියෙළ කර ඇත. එය නූතන ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ගෞරවනීය ස්ථානයක් හිමි කර ගනී.

තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...
රූටා

ප්රයෝජනවත් මූලයකි: සාම්ප්රදායික ඖෂධයේ ඖෂධීය ගුණාංග භාවිතය

ඔසු රූටා සුවඳ පුළුල් ලෙස භාවිතා කරයි - medicine ෂධයක් ලෙස සහ විෂ ලෙස සහ සූපශාස්ත්‍ර කුළුබඩුවක් ලෙස. මෙම ලිපියේ මුලින්ම ඔබට root සහ එහි භාවිතය පිළිබඳ සියළුම දේ ඉගෙන ගත හැකිය. මෙම ඖෂධීය ශාක එකතු කිරීම හා එහි සංකෝචන පිළිබඳ විශේෂාංග පිළිබඳවද අපි ඔබට කියන්නෙමු. රුටා: ඖෂධීය ශාකයක විස්තරය. මෙම බහු වාර්ෂික ශාකය පිළිබඳ හුරුබුහුටි ඡායාරූපයක් ලෙස සේරමයේ හා එහි ඖෂධීය ගුණාංග සියල්ලන්ටම හුරු වී ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
රූටා

රූ වගාව: උයනේ සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම

එවැනි ශාකයක් මූල ලෙස යමෙකු නොදන්නා බව සිතීම දුෂ්කර ය. එහි ඉතිහාසය වසර දහස් ගණනක් back තට දිවෙන අතර මේ කාලය පුරාම එය සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සහ එදිනෙදා ජීවිතයේ බහුලව භාවිතා වේ. දැන් මෙම මල පිසීමේදී, ce ෂධවල සක්‍රීයව භාවිතා වන අතර සමහර ප්‍රතිදේහ වර්ගද එයින් පිළියෙළ කර ඇත. එය නූතන ජන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ගෞරවනීය ස්ථානයක් හිමි කර ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...