ප්රවර්ගය මිදි සිටුවීම

ගර්ලි මිදි: සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ප්‍රධාන නීති
මිදි සිටුවීම

ගර්ලි මිදි: සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ප්‍රධාන නීති

ගැහැනු මිදි සැරසිලි අරමුණු සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි, වාස්තු විද්‍යාත්මක භූ දර්ශනයට දීප්තිමත්, දීප්තිමත් වර්ණයක් ලබා දීමට සහ පිරික්සීමේ ඇස්වලින් සැඟවීමට. මෙය අලංකාර පතනශීලී මිදි වැලක් වන අතර එය මීටර් 30 ක් පමණ දිගට ළඟා විය හැකි අතර තද නිල් පැහැති කුඩා බෙරි ඇති අතර ඒවා මිනිසුන්ට ආහාරයට ගත නොහැක.

තව දුරටත් කියවන්න
මිදි සිටුවීම

සරත් සෘතුවේ බීජ පැලවල මිදි සිටුවීම: ප්‍රායෝගික උපදෙස්

මම මිදි බීජ උණුසුම් පොළොවෙහි වළලන්නෙමි, මිදි වැල සිපගෙන ඉදුණු මිදි ඉරා දමමි, මම මගේ මිතුරන්ට කතා කරමි, ආදරය කෙරෙහි මගේ හදවත තබමි. එසේ නොමැති නම්, මා මේ සදාකාලික පොළොවේ ජීවත් වන්නේ ඇයි? බුලට් ඔකුඩ්ෂාවා ඔකුඩ්ෂාවා ලියන පරිදි මිදි වගා කිරීමට අප සැවොම කැමති වන්නේ කෙසේද? එය ඔබට පහසු සහ සරල ය: ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ සුළු ආදරයක්, අවධානයක් සහ විශාල ආශාවක් පමණි.
තව දුරටත් කියවන්න
මිදි සිටුවීම

ගර්ලි මිදි: සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ප්‍රධාන නීති

ගැහැනු මිදි සැරසිලි අරමුණු සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි, වාස්තු විද්‍යාත්මක භූ දර්ශනයට දීප්තිමත්, දීප්තිමත් වර්ණයක් ලබා දීමට සහ පිරික්සීමේ ඇස්වලින් සැඟවීමට. මෙය අලංකාර පතනශීලී මිදි වැලක් වන අතර එය මීටර් 30 ක් පමණ දිගට ළඟා විය හැකි අතර තද නිල් පැහැති කුඩා බෙරි ඇති අතර ඒවා මිනිසුන්ට ආහාරයට ගත නොහැක.
තව දුරටත් කියවන්න
මිදි වගා කිරීම

සරත් සෘතුවේ සහ වසන්තයේ මිදි රෝපනය හොඳම උපදෙස්

මිදි වැනි සංස්කෘතියක් පෞද්ගලික ප්‍රදේශවල වඩ වඩාත් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. ආධුනිකයන් විසින් ගෘහස්ථ වයින් නිශ්පාදනය කිරීම සඳහා මේස සහ තාක්ෂණික ප්රභේද වර්ධනය කරති. එහෙත් අද අපි අපි තෝරා ගැනීමට කුමන ප්රභේද ගැන කතා කිරීමට යන්නේ නැහැ, නමුත් උදව් නොමැතිව අපේම කුමන්ත්රණය මත මිදි වගා කිරීමට.
තව දුරටත් කියවන්න