ප්රවර්ගය ෆිකස් බෙන්ජමිනා

ගෘහස්ථ ශාකවල ප්‍රධාන රෝග හා පළිබෝධකයන් වන ෆිකස් සුව කරන්නේ කෙසේද?
ෆිකස් බෙන්ජමිනා

ගෘහස්ථ ශාකවල ප්‍රධාන රෝග හා පළිබෝධකයන් වන ෆිකස් සුව කරන්නේ කෙසේද?

බෙන්ජමින් ෆිකස් යනු සදාහරිත මල්බෙරි පවුලකි. සොබාදහමේදී, ශාකයේ උස මීටර් 25 කි. ෆිකස් උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත දේශගුණයකට හුරුවී ඇත - ඉන්දියාව, චීනය, අග්නිදිග ආසියාව, පිලිපීනය සහ උතුරු ඕස්ට්‍රේලියාව. ඉංග්‍රීසි උද්භිද විද්‍යා ist බෙන්ජමින් ජැක්සන්ට ගෞරවයක් වශයෙන් මෙම බලාගාරයට නම ලැබුණි.

තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...
ෆිකස් බෙන්ජමිනා

බෙන්ජමින් ෆිකස්, බලාගාරය සඳහා නිවාස රැකවරණය

ෆිකස් බෙන්ජමින් බොහෝ දෙනා පවුලේ ආමුලේට් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය විශේෂයෙන් සුඛෝපභෝගී ලෙස වැඩෙන නිවස ආරක්ෂිත යැයි සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, ගෘහස්ථ ශාක වලට ආදරය කරන්නන් දන්නවා හොඳ වර්ධනයක් සඳහා ශාකයට කාලෝචිත හා නිසි සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය බව. ෆිකස් රැකබලා ගන්නේ කෙසේද සහ එය සාර්ථකව ගුණ කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි පහත විස්තර කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න
ෆිකස් බෙන්ජමිනා

ගෘහස්ථ ශාකවල ප්‍රධාන රෝග හා පළිබෝධකයන් වන ෆිකස් සුව කරන්නේ කෙසේද?

බෙන්ජමින් ෆිකස් යනු සදාහරිත මල්බෙරි පවුලකි. සොබාදහමේදී, ශාකයේ උස මීටර් 25 කි. ෆිකස් උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත දේශගුණයකට හුරුවී ඇත - ඉන්දියාව, චීනය, අග්නිදිග ආසියාව, පිලිපීනය සහ උතුරු ඕස්ට්‍රේලියාව. ඉංග්‍රීසි උද්භිද විද්‍යා ist බෙන්ජමින් ජැක්සන්ට ගෞරවයක් වශයෙන් මෙම බලාගාරයට නම ලැබුණි.
තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...