ප්රවර්ගය විදේශීය පලතුරු

ගුවා පලතුරු - ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග, කැලරි, ආහාර ගන්නේ කෙසේද
විදේශීය පලතුරු

ගුවා පලතුරු - ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග, කැලරි, ආහාර ගන්නේ කෙසේද

කවදාවත් ගුආවා අත්හදා බැලූ පුද්ගලයෙකු මෙම fruit ල “පලතුරු වල රජ” යන ප්‍රකාශය පිළිගැනීම පුදුමයට පත් වනු ඇත. අපි එය දෙස සමීපව බලමු. ගුවා පලතුරක් යනු කුමක්ද සහ මිනිසුන් මෙම ශාකයට කැමති ගුණාංග මොනවාදැයි සොයා බලමු. කැලරි සහ පෝෂණ ගුණය ගුවා බාහිරින් තරමක් නොපෙනෙන ලෙස පෙනේ: ස්වරූපයෙන් පළතුරු ඇපල් හෝ පෙයාර්ස්, කොළ හෝ කහ පැහැයට හුරු, ටියුබල් වලින් ආවරණය වී ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...
විදේශීය පලතුරු

ගුවා පලතුරු - ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග, කැලරි, ආහාර ගන්නේ කෙසේද

කවදාවත් ගුආවා අත්හදා බැලූ පුද්ගලයෙකු මෙම fruit ල “පලතුරු වල රජ” යන ප්‍රකාශය පිළිගැනීම පුදුමයට පත් වනු ඇත. අපි එය දෙස සමීපව බලමු. ගුවා පලතුරක් යනු කුමක්ද සහ මිනිසුන් මෙම ශාකයට කැමති ගුණාංග මොනවාදැයි සොයා බලමු. කැලරි සහ පෝෂණ ගුණය ගුවා බාහිරින් තරමක් නොපෙනෙන ලෙස පෙනේ: ස්වරූපයෙන් පළතුරු ඇපල් හෝ පෙයාර්ස්, කොළ හෝ කහ පැහැයට හුරු, ටියුබල් වලින් ආවරණය වී ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
විදේශීය පලතුරු

කාන්තා ශරීරය සඳහා ෆයිජෝවා භාවිතය කුමක්ද?

මීට වසර තිහකට පමණ පෙර නිවර්තන පලතුරු හිඟ නිෂ්පාදනයක් ලෙස සලකනු ලැබීය. වෙළඳපලවල සහ සුපිරි වෙළඳසැල්වල වර්තමාන විවිධත්වය ඉල්ලුම් කරන පාරිභෝගිකයා පවා සතුටු කරනු ඇත. මෙම නිෂ්පාදන වලින් විශාලතම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා, එක් එක් පලතුරුවල නිශ්චිත ගුණාංග තෝරා ගැනීමට සහ දැන ගැනීමට කෙනෙකුට හැකි විය යුතුය. මෙම ලිපියෙන් අපි ෆයිජෝවා නිවර්තන පලතුර දෙස බලමු - එහි පෝෂණ අගය, රූපලාවණ්‍ය හා ආහාරමය ගුණාංග මෙන්ම වට්ටෝරු.
තව දුරටත් කියවන්න
Загрузка...